Byta fönster till PVC

Pvc är en förkortning av polyvinylklorid, eller kort och gott; det är samma vinyl i pvc fönster, som förut fanns i de gamla vinylplattorna som man spelade på, under 50-, 60-, 70- och 80-talet. Är det så att man just nu funderar på att byta ut sina nuvarande fönster, till de alltmer populära pvc fönster, finns det med dessa slags fönster både för- och nackdelar som man gärna kan tänka på. Innan ett eventuellt byte. Vad är pvc? Och är det verkligen så bra med pvc fönster?

Några fördelar med pvc fönster

  • De är hållbara

Några fördelar finns det absolut med pvc fönster, och fördelarna är framför allt hållbarheten. Hur mycket längre som de håller jämfört med traditionella glasfönster som har träkarm, beror på hur mycket de blir utsatta för solens starka UV-strålar. Många leverantörer av pvc fönster, menar att de håller i minst 50 år, eventuellt längre tid än så.

  • De är billigare än andra

Hur mycket billigare pvc fönster är, jämfört med andra, beror på vilka andra fönster som man jämför med. Till exempel kostar ett enklare pvc fönster med ett u-värde på 0,9, drygt 1.000 kronor. Ett enklare pvc fönster med en avdelande mittstolpe och som har ett mycket lågt u-värde, kostar drygt 2.000 kronor. Ett pvc fönster som kan öppnas inåt och är delat i två fönster med en mittstolpe mellan de två fönstren, kostar nästan 4.000 kronor. Skulle man vilja ha ett takfönster av pvc, kostar det också kring 4.000 kronor. I och med att pvc fönster tillverkas av plast, inte glas, är de billigare att tillverka än andra glasfönster, som har träkarmar. 

  • De är underhållsfria

De är underhållsfria fönster jämfört med fönster som är gjorda av glas med träram. Pvc fönster förändras inte på samma sätt som fönster med en träkarm. De behöver alltså inte målas om, plasten förändras inte av väder och vind. Man slipper skrapa och måla dem helt enkelt.

Nackdelar med pvc fönster

  • Vinylklorid är cancerframkallande

Vinylklorid som alltså finns i polyvinylklorid, är ett cancerframkallande ämne och uppfyller kriterierna för farliga kemikalier, enligt Naturvårdsverket. Kloriden som är en av innehållet i pvc, gör plasten lätt att använda inom många olika användningsområden. Man kan nämligen få det att bli starkt, det kan formas som man vill och det går att göra det genomskinligt eller färgrikt, genom att färga den, så som man önskar. Det är därför som pvc passar så bra till fönster.

  • Gamla pvc fönster är farliga

De gamla pvc fönster som man förut använde ska egentligen helst slängas. De gamla pvc fönstrena har nämligen blandats med de mjukgörande och farliga kemikalierna ftalater – som inte är tillåtna att använda längre sedan EU fattade beslut om att förbjuda dem. Därför bör man aldrig köpa pvc fönster som kommer från något annat land utanför EU. Däremot är de nyare pvc fönster som nu finns på marknaden inte farliga och innehåller alltså inte de farliga ftalaterna.

  • De belastar miljön

Nackdelen med pvc fönster, är att plasten påverkas va UV-strålning, även om de håller längre än andra slags fönster. Pvc fönster har en negativ miljöbelastning och därmed större inverkan på miljön jämfört med andra fönster. När man slänger pvc fönster och bränner dem, sprids de farliga och cancerframkallande kemikalierna i luften. Man kan kontrollera att fönster inte har någon p-märkning. Har de en p-märkning visar den att de innehåller de farliga ftalater, som man vill undvika.

  • De kräver annan montering

De monteras på annat sätt än vanliga träfönster. Pvc fönster ska inte monteras med karmskruv såsom man gör med vanliga fönster med träkarm, utan ska monteras med fogskum. Dessutom bör det finnas fönsterbleckspår i karmen om man vill montera pvc fönster.

Sänk värmekostnaderna med nya fönster i hemmet!
5 Oct 2019