Vad kan det kosta byta fönster?

Många frågar sig vad det kostar att byta fönster. Den frågan är ju något som väcks först när man äger sin egen villa eller radhus. Bor man i en bostadsrättsförening, tar styrelsen i föreningen upp den frågan och bestämmer då samma slags fönster för hela fastigheten. Som enskild medlem har man inte mycket att säga till om när det kommer till fönstrens pris, utseende eller funktion. Därför försöker vi besvara frågan om vad det kan kosta att byta fönster just på en villa.

Ett vridfönster (med vågrät vridning), tillverkat av trä med 3-glasruta kostar mellan 2599-7399 kronor, beroende på storleken på fönstret, på Byggmax. Fönstret har argon mellan alla rutor och har då ett U-värde på 1,3. Ett U-värde anger hur bra fönstret isolerar mot solens starka strålar.

Medan samma slags vridfönter och av trä från Kronfönster, kostar mellan 3996-10966 kronor, beroende på storlek. Även detta vridfönster har 3-glasruta med ett U-värde på 0,99, vilket kan förklara det högre priset. Dessutom har det också en skyddad glassäkring, vilket också kan förklara att de kostar mer än samma slags vridfönster på Byggmax.

Det kostar fönsterbyte för medelstor villa

Sajten byggahus.se redogör för vad det kostar att byta fönster i ett helt hus för att ge en helhetsbild av kostnaden för ett fönsterbyte i en villa. Då har de räknat på vad det kostar att byta fönster på en medelstor villa med 9 fönster. Villan är av en äldre karaktär och därför har man valt fönster med spröjs på alla sina fönster – vissa fönstertillverkare tar mer betalt ju fler spröjs som man önskar på sina fönster. Här har man valt 6 fönster med 3 spröjs, och 2 fönster med endast 2 spröjs.  

"Tillsammans blev det 8 fönster med 2-glasrutor som då kostar mellan 8.925-10.280 kronor per fönster och ett fönster med 3-glasrutor som kostar 14.896 kronor. Och ett 3-glasfönster som kostar 14.896 kronor."

Drygt 17.000 i Rot-avdrag sänkte kostnaderna 

De har även räknat med vad en snickare som både river ut gamla fönster och monterar dit nya. Snickaren tar då 577 kronor per timme, och snickaren behöver 102 timmar för att montera 9 fönster, två pardörrar och en vanlig dörr med linjering. Allt det arbetet kostar då 58.854 kronor. Jämför man då mellan vad allt material kostar – kostnaden går på 141.970 kronor allt som allt –  är ju själva arbetet inte särskilt dyrt.

"Tillsammans kostar alla 9 fönster, 3 dörrar och snickarens arbete, plus en del till material som till exempel foder, fönsterbrädor, drevremsor och fönsterbleck; 200.824 kronor. Efter att Rot-avdraget har dragits av, blir hela summan för samtligt material och snickarens arbete; 183.167 kronor."

På så sätt kan man få en viss hum om vad det kan komma att kosta om man vill byta fönster på en medelstor villa. Slutsumman kommer självklart att variera, beroende på vilka slags fönster som man vill ha. Även snickarens arbete kan skilja sig åt en del. Vissa snickare tar mer än 577 kronor per timme, medan andra tar mindre. Vissa fönsterleverantörer kanske tar mer betalt per fönster, men bjuder då på montering av dem.

Sänk värmekostnaderna med nya fönster i hemmet!
5 Feb 2020