Det går att byta fönster själv

Visst går det alldeles utmärkt att byta fönster själv. Har man inte gjort det förut, är det alltid bäst att ha med någon som har gjort det innan, så att man är två om jobbet. Om inte annat, så för att det känns tryggare att ha med någon som vet vilka eventuella fallgropar som kan finnas och slippa göra nybörjarfel. Det finns kostnadsbesparande fördelar med att utföra fönsterbytet själv.

Dessa redskap behövs

Redskap som man kan komma att behöva är en kofot, ett vattenpass, ett karmskruvsverktyg, ett drevningsverktyg eller en spackel, tumstock, karmskruvar, en hyvel och drevningsremsor (isoleringsmaterial). Sedan bör man ju ha själva det nya fönstret och eventuellt nya karmar och en borr till karmskruvar.

  1. Det första som man bör göra är att ta bort hela fönsterfodret. Här kan man behöva kofoten, men det är bäst att använda en träkloss som man lägger mellan mellan vägg och kofot för att inte skada väggen när man använder kofoten till att bända upp fodret.
  2. Sedan bör man mäta fönstret och karmyttermåttet. Lägg två klossar i det nu öppna tomrummet där det nya fönstret ska sitta. Lägg två träklossar i öppningen, cirka 50 millimeter från underkanten på fönstret. Det är viktigt att mäta fönstret med vattenpass ovanpå träklossarna så att det nya fönstret blir vågrätt. Om inte, bör man hyvla ned träklossarna tills de ligger helt vågräta.
  3. Spika för tomrummet med två plankor på utsidan, i ett kryss, så att ingen ramlar ut ur fönstret. 
  4. Skruva fast den nya karmen. Om fönstret har en lös båge bör man ta ut den.
  5. Lyft in karmen och skruva i alla karmskruvarna. Även här bör man mäta med vattenpass så att fönstret står helt lodrät. Skruva i alla karmskruvar och justera med karmskruvsverktyg tills att karmen är helt lodrät.
  6. Isolera fönsterbläcket med drevningsremsorna.
  7. Häng in fönsterbåge. Kontrollera så att man med lätthet kan öppna och stänga fönstret.
  8. Till sist är det bara att spika fast fönsterblecket  och lägga in det sista av fodret innan fönstret är klart.

Sedan är det bara att göra om hela proceduren med resten av de fönster som behövs i huset. Verkade det mycket krångligt? Om så är fallet är det bra mycket bättre att anlita hantverkare som är vana vid dylika arbeten, än att tvinga sig själv att göra det själv. Risken är stor att man varken tycker det är roligt, eller att arbetet blir särskilt bra.

Vilka fönster är bäst?

Vilka fönster som man önskar byta till och är bäst, blir ett individuellt val utifrån de särskilda behov som man har. Här finns flera parametrar att ta hänsyn till. Det kan vara allt från att se till att få lägre uppvärmningskostnader till att man önskar sig bättre solskydd inbyggt i sina fönster, till att inte behöva tvätta sina fönster lika ofta som förut och att få bättre bullerskydd i sina fönster än förut. Det viktiga är att man känner till att det finns olika funktioner som man kan få när man köper sina nya fönster.

Sänk värmekostnaderna med nya fönster i hemmet!
28 Jul 2019