Hur länge håller fönster?

Hur länge håller egentligen fönster? Frågar man fönsterleverantörer, figurerar en siffra på ”omkring 30 år”. Medan tillverkare av PVC-fönster påstår att av alla deras plastfönster som har producerats ända sedan 1980-talet, har de fortfarande inte behövts bytas ut, så vitt de känner till det. Att påstå att fönster endast håller "omkring 30 år" är med andra ord en sanning med modifikation. Sett till historiska byggnader har många av dem fönster, som är betydligt äldre än så.

Många fönster i kyrkobyggnader och museibyggnader har mellan 300 och 400 år gamla fönster. Flera K-märkta fastigheter kan ha fönster som är över 100 år gamla. För att så gamla fönster ska hålla så länge har de också underhållits efter konstens alla regler. Det kanske är just därför som de har hållit i så många år.

"Så när man ska byta fönster – varför inte välja sådana som i bästa fall kan hålla i hundratals år när man ändå ska välja nya fönster?"

Vikten av att välja kvalitet framför billigaste pris

Väljer man till exempel integrerade fönster som är byggda både av aluminium och trä i fönsterbågar kan de alltså hålla i flera hundra år, om man ser till att underhålla dem på rätt sätt.

"Detta är ju också det mest miljövänliga; att välja fönster med hög kvalitet och sedan underhålla dem med rätt teknik. De integrerade fönster med både aluminium och trä, behöver inget underhåll åtminstone under de första 20 åren."

Det första som slits ut är färgen

Så småningom kan man dock behöva se över dem. Den största risken med träbågar som är vända inåt, är att färgen börjar flagna på insidan av fönstret. När detta sker, beror på var fönstret sitter. Hur mycket avgaser utsätts de för? Hur ser vädret ut år efter år? Allt sådant nöter fönster, även på insidan. Frågan om hur länge fönster håller, har alltså att göra med vilken kvalitet som man har valt. Ju högre kvalitet, desto längre hållbarhet. Och ju högre kvalitet och längre hållbarhet, desto högre pris. Men väljer man fönster med hög kvalitet och med en längre hållbarhet, sjunker priset på ens fönster för varje år som man inte behöver byta ut dem.

Inkludera underhållet i priset

Att endast jämföra olika pris på fönster lönar sig alltså inte. Man bör hellre jämföra hållbarhet och kvalitet istället. Dessutom bör man räkna med underhåll i priset, ett underhåll som man själv kan bidra med. Det handlar om enkla saker, som att regelbundet tvätta fönster. På samma sätt är det med resten av en villafasad; ser man till att tvätta fasaden regelbundet, kommer den att hålla för en längre tid. Har man en villa med träpanel på sin fasad, behöver man måla om det ungefär vart tionde år. Har man däremot en putsad fasad, kan det räcka med att måla om den ungefär vart tjugonde år, om man ser till att tvätta fasaden varje år. 

Förutom att hålla fönster och resten av fasaden ren, bör man måla om fönster. Har man aluminium på sin fönster, kan man gott och väl måla om dem. Kruxet är att välja rätt slags målarfärg. Har man däremot träbågar är det viktigt att se över träet med jämna mellanrum och måla med oljefärg som verkligen tränger in i träet och bevarar träet på det sättet. De allra flesta plastfärger gör nämligen så att träet ruttnar inifrån.

Sänk värmekostnaderna med nya fönster i hemmet!
5 Jan 2020